Szolnoki Szimfonikus Zenekar

Kedves Zeneszerető Barátaim!


Nem lehet kétséges, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar több, mint egy kiváló művészeti együttes.

Ami különösen fontos, hogy nem csupán nekünk, szolnokiaknak, hanem szerte az országban, sőt, országhatárokon kívül is! Büszkeséggel tölthet el mindannyiunkat az a tudat, hogy egy ilyen kiváló komolyzenei

együttes alkot a Tisza partján, ahol egy-egy szereplésük, fellépésük már kisebb ünneppé, társadalmi eseménnyé vált.

A nyári hónapok a zeneértő közönség számára izgalommal vegyes várakozással telnek, hiszen készül az új évad repertoárja, s hamarosan ismét indulnak a koncertek,

felzendül a varázslatos muzsika.

Egyben biztosak lehetünk: színvonalas, remek szezon előtt állunk, erre garancia a zenekar vezetése, Izaki Maszahiro fő-zeneigazgató, valamint a magasan képzett zenészek.

Kívánom valamennyi zeneszeretőnek, hogy egy emlékezetes évadot tölthessenek el városunk kulturális büszkeségével, az állandó értéket képviselő

Szolnoki Szimfonikus Zenekarral!


Szalay Ferenc polgármester

Dear music-loving friends,


No doubt, the Szolnok Symphonic Orchestra is more than an excellent artistic

group. It’s not only the citizens of Szolnok who think so, but also concert-goers from

all over Hungary and even music-lovers from beyond the boundaries of our country.

We can all be proud of this first-rate orchestra operating on the banks of the Tisza –

their concerts and performances have become real holidays, true social events. For

the music-loving audience the summer months are full of hopeful excitement: the

new season’s repertoire is being put together, the concerts will be starting soon and

the miraculous music will be heard again. There is one thing we can be sure of: the

new season is going to be matchless and exceptionally outstanding. The guarantee

for this is the management of the orchestra, Izaki Masahiro Chief Music Director

and the highly-qualified musicians.

I wish all music-lovers to spend a remarkable and unforgettable season with the

Szolnok Symphonic Orchestra - a genuine delegate of permanent values and the

cultural treasure of our town.


SZALAY Ferenc Mayor of Szolnok

Kedves Közönségünk!


A zenekar ötvenedik évfordulója után felvetődik

a kérdés, hogy hogyan tovább? Mit kell

tennünk azért, hogy ne csak megtartsuk

kiemelt pozíciónkat a magyar szimfonikus

zenekarok között, hanem képesek legyünk

továbblépni. A válasz nem egyszerű – nagy

célkitűzések nagy feladatot is jelentenek.

Újkezdet előtt állunk.

Első, és legfontosabb célunk

az, hogy örömet szerezzünk a közönségünknek.

Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy kibővítjük és tökéletesítjük hangversenyeink programját. Az új kezdet első lépéseként megváltoztattuk alapbérletünk nevét

Liszt Ferenc-bérletre.

A 2016-17-es évadban elsősorban a nagy magyar zeneszerzők – Liszt, Bartók, Kodály, Dohnányi – remekműveire fókuszálunk, megajándékozván

a hallgatóságot egy fajta „új magyar reneszánsszal”. Természetesen, nem feledkezünk

meg a klasszikus és romantikus zeneszerzőkről sem, de helyt kapnak repertoárunkban modern komponisták művei is. Végül, de nem utolsósorban, azok a szólisták,

akiket meghívtunk, egyértelműen hozzájárulnak koncertjeink színvonalának emeléséhez.


Izaki Maszahiro

Szolnok város fő-zeneigazgatója

Dear Guests,


After the 50th anniversary of our orchestra the question arises “How should we

go on? What do we have to do in order to not only keep our outstanding position

among the symphonic orchestras of Hungary but also to be able to make a new

step forward?” The answer is not simple – great goals mean huge tasks as well. We

are facing a new start. Our prime and most important aim is to please our audience.

That’s why we have decided to diversify and perfect our concert programs. To signal

this new start, we have decided to change the name of our main subscription

concert to “Franz Liszt Subscription”. In the 2016/17 Season we are going to focus

firstly on the masterpieces of great Hungarian composers such as Liszt, Bartók,

Kodály and Dohnányi, presenting the audience with a kind of “New Hungarian Renaissance”.

Of course, we will not forget the classical and romantic masters either

and the works of modern composers will also be included in our repertoire. Last

but not least, the soloists we have invited to perform with us will definitely contribute

to the enhancement of the standard of our concerts.


IZAKI Masahiro

General music director of Szolnok city

KÖSZÖNTŐ
FANTÁZIA BÉRLET